19.3.2006 CAC Nitra

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: MVDr. Pavlásková Michaela, SK

 

Brown Star FI-IT & Baby Girl FI-IT

 

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1 Coming to the sun FI-IT

maj.Š.Dohnalová, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Ice Image Ruina

maj.P.Stašťan, SK

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Brown Star FI-IT
Nový JuniorChampion SK! maj.J.Šírová, CZ
VD2 Bloody Mary FI-IT
  maj.Z.Svorčíková, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, BOB Baby Girl FI-IT

maj. Šírová J., CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer