19.3.2006 CAC Nitra

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: MVDr. Pavlásková Michaela, SK

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, BOB

Cobalt Paluduz

 

m:  Okapal. Karel, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC BORŮVKA Paluduz
m: Kochmanová Naďa, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC SANDMANSCOT´S Annakerry
NEW SLOVAK CHAMPION!! m: Holubová Anna, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer