21.5.2006 CAC Nagyvázsony, H

BIG:

1. Dober-Kopp Dobai Viktor (barzoi)

2. Vianho Connan (IW)

3. Fan-Fell Private Dancer (afghan hound)

 

Írsky vlkodav

Rozhodca /Richter /Judge: György Hartmann, H

PSY /males /rüde:

Trieda šteniat /Babies

VN1

BRADY OF IRISH CREAM

 

/Siegmound's Aragorn - Electra Extra Roan Inish/

 

B.+ O. Vilmos Szabó

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB, resBIG

VIANHO CONNAN  

New Hungarian Champion!

/Zino of Beltine - Vianho Harra/

B. Andrej Vidmar

O. Petra Omahen

V2, resCAC

SIEGMOUND'S ALDOR

/Bodie Surycan - Maghera-Morgain vd Sarrazenen/

B.+ O. Nóra Zsigmond

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat /Babies

VN1

BE FANNY OF IRISH CREAM BY CÚ-FAOIL

/Siegmound's Aragorn - Electra Extra Roan Inish/

B. Vilmos Szabó

O. Csilla Szabó

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

GLOR NA GAEL FAIL-INISH

/Raphael of Dunhill - Glor na Gael Ana-Shamok/

B. Csilla and Tibor Juhász,

O. István Pásztor

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer