7.5.2006 CAC Banská Bystrica

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Pavlásková Michaela, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB Lux Loral Cesar Vittorio

(Vertragus Sergio x Lux Loral Black Pearl)
m: Gravas K+I, LV
V2 Eroico de Valverde Santo

(Filugello de Valverde Santo x Candida de Valverde Santo)
m: Mozolák Ratmír, SK
V3 Lux Loral Camelot Glorioso

(Vertragus Sergio x Lux Loral Black Pearl)
m: Gravas K+I, LV
V4 Bosco Cantante

(Bino Tredici x Piccola Skarak)
m: Švestková Marianna, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Amadeus Mozart Skarak

(Oliver Skara x Destiny Hippolit Star)
m: Ďuricová Barbora + Čolovičko Ivan, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Baksers Loral

(Pizzigoto vom Pellerschloss x Loral Dolce)
m: Gravas K+I, LV
V2, resCAC Aznavur del Maestro Soalpellino

(Amadeus Racing Star x Beatricea vom Alpinstrom)
m: Šmida Petr, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Lux Loral Cleopatra Victoria

(Vertragus Sergio x Lux Loral Black Pearl)
m: Gravas K+I, LV
V2 Beniamina Rabbet

(Champagne King of Ivar x Barigma Brasia Bohemia Baccara)
m: Laudani Daniela, SK
V3 Eillen Skarak

(Wolker Skarak x Xena Skarak)
m: Mrázová Jana, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC A Vinetu Prostor

(Ruppert Skarak x Evita Skarak)
m: Laudani Daniela, SK
V2, resCAC Areta Quindici

(Bino Tredici x Santana Skarak)
m: Slivoňová Zuzana, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Yolana Skarak

(Zwingli del Discoletto x Alessandria Bohemia Skara)
m: Závadský Vladimír, SK
V2, resCAC Lux Loral Black Pearl

(Grattaevinci dei Ragga di Luna x Loral Rebeka)
m: Gravas K+I, LV
V3 Kiss for Toy King of Ivar

(František Dobrota z Ivaru x Latoya ill Piccolo Azzuro)
m: Polgárová Jarmila, SK
V4 Bertolina Skarak
(Zwingli del Discoletto x Gita Skarak)
m: Ďuricová Barbora + Čolovičko Ivan, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Lux Loral Bella Patricia

(Grattaevinci dei Ragga di Luna x Loral Rebeka)
m: Gravas K+I, LV

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer