7.5.2006 CAC Banská Bystrica

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: Pavlásková Michaela, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB Ababach Calipha de GardeEpee
  (Nuit de Garde Epee x Ticoa de garde Epee)
  m: Gellert Lupkovics + Havas Viktor, H

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer