DUODANUBE BRATISLAVA

20. augusta 2006

Greyound

Rozhodca /Richter /Judge: DUPAS JEAN-JACQUES, F

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Demolition Man Decuma
  m: Pavlína Lorencová, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Gaysyde March Sunrise
  m: Pavlína Lorencová, CZ
V2, resCAC Ice Image Riuna
  m: Peter Slašťan, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, 3-BIG Caesar Windspiel Decuma
  m: Pavlína Lorencová,CZ
V2, resCAC Imposant Imp Riuna
  m: Eva Dufková
V3 Artuš of Camelot's Legend
m: Reischofer Christina, A

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB D'Bluebell Decuma
m: Pavlína Lorencová, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB Gaysyde Marchioness
m: Pavlína Lorencová, CZ
D2 Kiltown Abbey Herne
  m: Reischofer Christina, A

Zaslala: Jana Ondrišová

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer