DUODANUBE BRATISLAVA

20. augusta 2006

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: DUPAS JEAN-JACQUES, F

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB Newman z Úplňku
  m: Jana Drbalová, CZ
V2 Absolute Man Latin Lover
  m: kennel Absolute Man
V3 Newton z Úplňku
  m: Věra Felcmanová, CZ
V4 Nostradamus z Úplňku
  m: Stanislav Chrpa
VD Typhoon v.d. Oelmuhle
  m: Štěpánka Snášelová, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1 Almansor's Outer Limits
  m: Augustíniová Zuzana, SK
D2 Aaron di Cadore Smidt's
  m: Šmidtová Blanka, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB Sobresalto Rien ne vas plus
  m: Stanislav Chrpa, CZ
V2,resCAC Louis Armstrong z Úplňku
  m: Šimúnkovi, CZ
V3 Newman v.d. Oelmuhle
  m: Bouchalová Iveta, CZ
D4 Quite Blue z Vilcabamba
  m: Tomancová Kristýna,CZ

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1 Dynamite Ionmhain Norman
m: Tomancová Kristýna,CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB Ja Ser Mamorar Mann
m: Manni Fabrizio, I
V2, resCAC Hasue Forever Mine
m: Stanislav Chrpa, CZ
V3 Kangaroo z Úplňku
  m: Šimúnkovi, CZ
V4 Bokamaro Glastonbury
  m: Ondiršová jana, SK

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

N1 My Camelot Sandy Show
  m: Valetnová  Hana, CZ

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BIS Junior fena Night Silversun z Úplňku
  m: Jana Křečková, CZ
VD2 Nefertiti z Úplňku
  m: Stanislava Beránková, CZ
VD3 Arachné Nadeje snu
  m: Valenta Luděk, CZ
--- Tota Tora Wladca Traw
  m: Štepánka Snášelová, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1 Anyfé Nadeje Snu
m: Blanka Šmidtová, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB Lupina z Úplňku
  m: Stanislava Beránková, CZ
V2, resCAC Coffe Colleen Born to Love
m: Radek Sokol, CZ

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

--- Clair Blue Lásky dar
  m. Sobčákovi, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB Madeleine z Úplňku
m: Stanislav Chrpa, CZ

Zaslala: Jana Ondrišová

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer