DUODANUBE BRATISLAVA

20.augusta 2006

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: MARTINÉZ MIGUEL ANGEL, ARG

 

Eroico de Valverde Santo & Bertolina Skarak

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Bosco Cantante

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

Eroico de Valverde Santo

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

Amadeus Mozart Skarak

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

---

Un Diamant Noir des Princes de zKazan

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJV

Eledi Grace Hashlerka

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

---

Eileen Skarak

---

Cesmínie Gil-Endor

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

Bertolina Skarak

Zaslala: Zuzana Slivoňová

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer