DUODANUBE BRATISLAVA

19. augusta 2006

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Ľudmila Fintorová, SK

 

Victory Black Magic & Solovyev Jagoda Malina

 

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

--- Homér z Pogranicza
  m: Valkyová - Slivoňová, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB Victory Black Magic

m: Fart Stable, F
V2, resCAC Celny Cytat Polot

m: Alena Portešová, CZ
V3 Anry Russkaja achota

m: Šuleková Dáša

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB Galileo Galilei z Bilmy

m: Šímová Lenka, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Xanischka Nijinski Ballet

m: Burianová Lenka, CZ
V2 Dahlia Bistkupstwo

m: Rizman + Zajac, SK
VD3 Atlantis Ilimon

m: Pošvancový Emília, SK
D4 Arabela Ilimon

m: Domeny Peter, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Xsara Nijinski Ballet

m: Buroanová Lenka, CZ
VD2 Ultima z Palatinu Moravia
m: Němcová Marcela, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Bylinka Mischenka

m: Šímová + Dvořáková, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Solovyev Jagoda Malina

m: Šírová Jitka, CZ
V2, resCAC, resCACIB Awai Balšaja Achota

m: Petr Michal, CZ

Zaslala: Jana Ondrišová

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer