DUODANUBE BRATISLAVA

19.augusta 2006

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: DUPAS JEAN-JACQUES, F

 

BOB - Eledi Grace Hashlerka

 

PSI /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Elendil Gil-Endor

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB

Eroico de Valverde Santo

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

---

Romeo des Princes de Kazan

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB

Eledi Grace Hashlerka

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1

Areta Quindici

---

Cesmínie Gil-Endor

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

Santana Skarak

Zaslala: Zuzana Slivoňová

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer