14.5.2005 Klubová výstava

Klubu chovatelů italských chrtíků

Rozhodca /Richter /Judge: JUDr. Karel Kocourek, CZ

 

ICH Romanzia des Trois Pyramides & Ch. Bilbo Gil-Endor

NAJLEPŠÍ PÁR

Krajskej výstavy v Zlíne, pri ktorej sa KV konala

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KVM

Da Vinci Stříbrný potok

ch. V. Slapničková

maj. I. Hájková

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Chick King of Ivar

ch. I. Vaňková

maj. E. Faldíková

V2, resCAC

Ciro Astoša

ch. L. Tomanová

maj. V. Slapničková

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, KV, BOB

Ch. Bilbo Gil-Endor

ch. a maj. H. Podaná

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Brethil Gil-Endor

ch. a maj. H. Podaná

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, KV

Meggy of Sussex

chov. K. Kocourek

maj. M. Kubešová

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC

ICH Romanzia des Trois Pyramides

ch. J.-L. Juin

maj. H. Podaná

V2, resCAC

Hilda z Kopfsteinu

ch. a maj. M. Cséfay

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1

Benneta Aldiana

ch. V. Janíčková

maj. L. Faldík

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer