MEOE Hungarian Sighthound Club

1.5.2005 Clubwinner Show 2005

Sóskút, H

Chart polski

 

BOB - ALEX WODNE OCZKO

 

 

Rozhodca /Richter /Judge: Markku Mahönen, FIN

PSI /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV, BOB ALEX WODNE OCZKO

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

neposúdená CZAROVNICA ARCTURUS

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV SMUGA SOLA KSEN

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer