MEOE Hungarian Sighthound Club

1.5.2005 Clubwinner Show 2005

Sóskút, H

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Markku Mahönen, FIN

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

---

Eikica Clever Clive

(Ch. Grandcru Lafite – Ch. Gamesome Teazel)

Ch: Bockhaus Hanne

M: Kombercová Bohumila & Markéta

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

---

Estet Classic Fen-Shui

(Eikica Xxl – Gaysyde Christmas Magic

Ch: Olga Onutsina & Natalie Kasemets

M: Ruslana Holusenkova

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

dostatočný

Aifalfa Matahari

(Amok-futo Dinamit – Carmecitta v. d. Greyhound)

Ch: :Paradi Barbara

M: Csernak Eniko

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer