5.3.2005 KV České Budejovice, CZ

Magyar agar

Rozhodca /Richter /Judge:

FENY /females /hündin:

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1,CAC,KV,BOB Ószentiváni Ari
  ch: Kiss Antal
  m: Starý + Foster

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

KVM - Klubový víaz mladých / Juniorclub winner

KV - Klubový víaz /Club winner

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer