5.3.2005 KV České Budejovice, CZ

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Marta Růžičková, CZ

 

Ch. Alladin Variage Gold & Borscana Var e Vargen

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KVM

Cashmere Bistkupstwo

 

ch: Zapletal V.

 

m: Vondráčková Z.

V2

Celny Cytat Polot

ch: Misterska-Kluska W.

m: Portešová A.

V3

Cirus Bistkupstwo

 

ch: Zapletal V.

 

m: Marešová E.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Forrest Balšaja Achota

 

ch: Šír D.

 

m: Hrušková K.

V2, resCAC

Edie Murphy Balšaja Achota

 

ch: Šír D.

 

m: Melzerová D.

V3

Frabricio Balšaja Achota

 

ch: Šír D.

 

m: Gorčíková J.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Cyrano Balšaja Achota

 

ch: Šír D.

 

m: Pánková D.

---

Archie Balšaja Achota

Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, KV, BOB

Ch. Alladin Variage Gold

 

ch+m: Hladíková Z.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KVM

Charysma Chwili Polot

ch: Misterska-Kluska W.

m: Portešová A.

V2

Alchemy od Nebeského rybníka

 

ch+m: Ing. Konvička V.

---

Hedvika Balšaja Achota

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1,CAC, KV

Borscana Var e Vargen

 

ch: Edland, Sellin

 

m: Zapletalovi

V2, resCAC

Burja Mischenka

 

ch: Dvořáková V.

 

m: Humpálová L.

---

Bystra Mischenkla

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC

Amga Mischenka

 

ch+m: Dvořáková V.

V2

Zaganhar Epyra

 

ch: Dereka Gladys

 

m: Finková P.

---

Angara Mischenka

---

Ruskiy Standard Aurora

Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1,CAC

Trouble Water Krylov

 

ch: Krylová H.

 

m: MUDr. Kuželová I.

V2,resCAC

Ch. Tenebree Krylov

 

ch: Krylová H.

 

m: Nussbauer J.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

KVM - Klubový víťaz mladých / Juniorclub winner

KV - Klubový víťaz /Club winner

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer