19.8.2005 Klubová výstava chrtov Bratislava

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: Ridarčíková Gabriela, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KV Ahaggar ag Dalvit
  (Dukal Umm Bersheba's El Abid x C'Chemala Bohemia Genao)
  ch: Malinovksá Lenka
  m: Petrovská Emília, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC El Abu Azhar Bohemia Genao
  (Abu Azhar Sheik el Arab x C'Casba Bohemia Genao)
  ch: Tomešková Jana
  m: Houšková Miroslava, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Acheuléen ag Dalvit
  (Dukal Umm Bersheba's El Abid x C'Chemala Bohemia Genao|
  ch: Malinovksá Lenka
  m: Vlčková Romana, CZ
V2 Akaba ag Dalvit
  (Dukal Umm Bersheba's El Abid x C'Chemala Bohemia Genao|
  ch+m: Malinovksá Lenka, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAJC Dahija Bohemia Genao
(Asban Dau al Gamar x Baraka Bohemia Genao)
  ch: Jana Tomešková
  m: Malinovská Lenka, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV, BOB C'Chaibia Bohemia Genao
(X'Ksar des Hammadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
  ch: Tomešková Jana
  m: Vlčková Romana, CZ
V2, resCAC C'Chemala Bohemia Genao
  (X'Ksar des Hammadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
ch: Tomešková Jana
m: Malinovská Lenka, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer