19.8.2005 Klubová výstava chrtov Bratislava

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Željko Gakič, SLO

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Ben Hoor Silver Ruah Midbar
  (Iqaab m'El Aasam x Razalla Biwaldi)
  ch+m: Michla Okon, ISR

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV, BOB Pari-Was Hadid Fil-Fil
(Khayif Ganesh Sinjar x Pari-Was Ester Elnas)
ch: Dagmar Bischoff
m: Eva Krejčí, CZ
V2, resCAC Shiraz el Kolub
  (Banhaze ath Thaalith x Gaja el Kolub)
  ch: Hermann Vonllaiten
  m: Jorg Wildekopf

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Qessen Mirage
(- x -)
  ch: Sultan Abu Kaf
  m: Michal Okon, ISR

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

--- Cashmere Roayl al Isfahan
  (Farnáh Ijjaru x Bedirli Šarlet)
  ch: Sedláčková Iveta
  m: Vlasta Málková, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV Yuwel el Kolub
(Shamaal el Kolub x Lulu el Kolub)
  ch: Hermann Vonllaiten
  m: Jorg Wildekopf

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer