3.6.2005 EuroDog show Tulln, A

Chart polski

Rozhodca /Richter /Judge: Unton Timonen, FIN

 

EW 2005, BOB - Smuga Sola Ksenas

 

EW 2005 - Ural Resurgam

 

PSI /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD Anosh Aziza Men Tara

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, EW 2005 Ural Resurgam
V2, resCAC, resCACIB Boruta Arcturus

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V Alex Vodne Oczko

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, JB, EJW 2005 Humra Husarska Szarza

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1 Ayala Aziza Men Tara
bez posúdenia Betjanova Chart Filomena

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, EW 2005, BOB Smuga Sola Ksenas
V2, resCAC, resCACIB Dana Erinnerungen

 

Smuga Sola Ksenas & Dana Erinnerungen

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

EJW 2005 - Európsky víťaz mladých /Europa Junior Winner

EJW 2005 - Európsky víťaz /Europa Winner

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer