3.6.2005 EuroDog show Tulln, A

Podenco ibicenco

Rozhodca /Richter /Judge: Mag. Blaz Kavcic, SLO

 

BOB - Arwen Anup’sWay

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD

Atef Anup’sWay

(Frontrunner’s Frederico Fellini x Adelaide Aquila Bojnice)

Ch: Stanislava Temlikova, CZ

M: Pumm Elisabeth, A

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, JB, EJW 2005, BOB, ResBIS Junior female

Arwen Anup’sWay

(Frontrunner’s Frederico Fellini x Adelaide Aquila Bojnice)

Ch: Stanislava Temlikova, CZ

M: Vasziljevics Ágnes, HU

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

EJW 2005 - Európsky víťaz mladých /Europa Junior Winner

EJW 2005 - Európsky víťaz /Europa Winner

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer