3.6.2005 EuroDog show Tulln, A

Galgo Espaňol

Rozhodca /Richter /Judge: Norman Huidobro Corbett, ESP

PSI /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, EW 2005 De Rayma Dolc

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, JB, EJW 2005 Albufera
V2 Garbosa de Calathea
V3 Little Lobito Estrella

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, EW 2005, BOB Copla de Calathea
V2, resCAC, resCACIB Zwalum van de Wilgensloot
V3 Nuestra Sola Enana

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

EJW 2005 - Európsky víťaz mladých /Europa Junior Winner

EJW 2005 - Európsky víťaz /Europa Winner

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer