19.3.2005 CACIB Zagreb, CRO

Írsky vlkodav

Rozhodca /Richter /Judge: Zvi Kupferberg (ISR)

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB
Vianho Caspar

maj. A. Vidmar
V2, resCAC Vianho Connan
  maj. P. Omahen
V3 Siegmound´s Aragorn
  maj. V. Szabo

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB Quisito della Bassa Pavese
maj. P.Omahen

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, PRM
Electra Extra Roan Inish

maj. V. Szabo
V2 Vianho Dama
  maj. Gagro Dražen

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB
Helene Irmidu

maj. M. Duchková
V2, resCAC, resCACIB Vianho Cassandra
  maj. A. Vidmar

 

20.3.2005 CACIB Zagreb, CRO

Írsky vlkodav

Rozhodca /Richter /Judge: Petru Muntean (RO)

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB
Vianho Caspar
  maj. A. Vidmar
V2, resCAC Siegmound´s Aragorn

maj. V. Szabo

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB Santir Vincent  

maj. J. Hradil

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, PRM
Electra Extra Roan Inish
  maj. V. Szabo
V2 Vianho Dama
  maj. Gagro Dražen

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB
Helene Irmidu
maj. M. Duchková
V2, resCAC, resCACIB Vianho Cassandra
  maj. A. Vidmar

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Vianho Brina  
maj. T. Podvratnik

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1 Ibella Bell Norman

maj. E. Dobrovolná

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer