30.4.2005 CACIB Praha, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Grundheid Jean Luis, FRA

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Cobalt Paladuz

m: Okapal K

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB

Bowmore Margodeer

m: Máderová Z.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

Bastian Jeeves Irater

m: Říhová I.

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Sandmanscot´s Annakerry

m: Holubová A.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

Barbucha Terri Irater

m: Voborníková E. Ing.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

Ch. Arya Stone

m: Vlčková R.

V2,resCAC

Ch. Atalaya Margodeer

m: Máderová Z.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer