Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Štefan Štefík, SK

 

BOB - Airy Elf's INCLUDING THE LOVE

 

BOS - Ich.Ch.RUS. Elf's EXCLUSIVE LETTISH STRIP

 

resCACIB - FOLLOW THE WHITE RABBIT Ypsylon

 

resCACIB - WQUISTE DYNASTY Ypsylon

 

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC, CACIB, Najlepší pes, BOB

Airy Elf's INCLUDING THE LOVE

maj.J.Šírová

V2

Mł.Ch.PL. Always Almighty WIGWAM BAM

maj.I.Wisniewska

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC, resCACIB

Mł.Ch.PL. FOLLOW THE WHITE RABBIT Ypsylon

maj.R.Waclawik

---

ESTET CLASSIC Fen Shui

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

---

LONELY GEORGINA do Castelo de Alfaia

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC, resCACIB

WQUISTE DYNASTY Ypsylon

maj.I.Wisniewska

VD2

Airy Elf's HIGH ENERGY

maj.M.Kaminska

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CWC, CACIB, Najlepšia fena

Ich.Ch.RUS. Elf's EXCLUSIVE LETTISH STRIP

maj.R.Holusenkova

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer