8.10.2005 CACIB České Budějovice, CZ

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Erdos Lázslo, H

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Sobresalto Rienne vas plus

 

ch: Rovani A.

m: Chrpovi S.+V

V2

Janus Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi + Fahrnerová

V3

Jesus Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi + Fuchsová

VD4

Azorek z Českých tůní

 

ch: Brdíčko P.

m: Soukupovi Z.+M.

VD

Alík České tůně

 

ch: Brdíčko P.

m: Havel J.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Iktínos Ayort Back

 

ch: Němec P.

 

m: Taudychová P.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, res.CACIB

Badalucco Petula Vera

 

ch: Ryšková P.

m: Bačová d.+Ryšková P.

V2, resCAC

Cardinal Lásky dar

 

ch: Frolíková V.

m: Gajdoš P.

V3

Hyperión Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi+Fídler

V4

Ultramarin z Vilcabamba

 

ch+m: Šubrtová D.

V

Chronos Ayort Back

 

ch:Němec P.

m: Taudyová P.

VD

Quantum Satis z Vilcabamba

 

ch: Šubrtová D.

m: Dostálová M.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB

Ch.Hasue Forever mine

 

ch: Bansk

m: Chrpovi S+V

V2, resCAC

Ch.Chárés z Lindu Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi+Pohorský I.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Figénie Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi + Soukupová

V2

Ílias Ayort Back

 

ch:Němec p.

m: Bavorová A.

VD3

Arwen České tůně

 

ch: Brdíčko p.

m: Smrčková H.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Madeleine z Úplňku

 

ch: Chrpa S.,MVDr.

m: Chrpovi S+V

V2, resCAC

Iris Ayort back

 

ch: Němec p.

m: Mariašová M.

V3

Isolda Ayort back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi+Přívozníková H.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Abigail Pibaro

 

ch: Panýrek p.

m: Drbalová J.

V2, resCAC

La Belle z Úplňku

 

ch: MVDr. Chrpa S

m: Chrpovi S+V

V3

Claire Blue Lásky dar

 

ch: Frolíková V.

m: Sobčákovi M+R

VD4

Twiggy z Vilcabamba

 

ch:Šubrtová D.

m: Fošumová A.

VD5

Chloe Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi+Steininger M.

VD6

Beatrix B. z Tripu

 

ch+m: Matelová J.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

ICh. Keiko z Úplňku

 

ch: MVDr. Chrpa S.

m: Chrpovi S+V

V2, resCAC

Ch. Chalkiopé Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi P+S

V3

Ch.Best Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi + Přívozníková

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV

ICh. Apollonia Ayort Back

 

ch: Němec P.

m: Němcovi P+S

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer