8.10.2005 CACIB České Budějovice, CZ

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: Erdős Lázslo, H

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB EL ABU AZHAR BOHEMIA GENAO

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB ACHEULÉEN AG DALVIT

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB ICH.C'CHAIBIA BOHEMIA GENAO
V2, resCAC CH.BASMALA MAHANAJIM

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer