8.10.2005 CACIB České Budějovice, CZ

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Erdős Lázslo, H

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB GAYSYDE MARCH SUNRISE
V2, resCAC, resCACIB IMPOSANT IMP RIUNA

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC CH.CAESAR WINDSPIEL DECUMA
V2, resCAC CH.AIRY ELF'S INCLUDING THE LOVE

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC BROWN STAR FI-IT

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB AIRY ELF'S HALLEYS COMET

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer