6.2.2005 CACIB Budapest

Írsky vlkodav

Rozhodca /Richter /Judge: Ruth Wagner (L)

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ Glor na Gael Dristan

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Siegmund's Aldor
V2, resCAC Vianho Conan

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 3. Gwendal v. Schloss Neuschwanstein

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ, JuniorBOB Glor na Gael Eithlin

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Queeny v.s. Neuschwastein

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB Crazy Casey Roan Inish
V2, resCAC Zenda-Zahoran v.s. Neuschwanstein

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer