30.4.2005 CACIB Budapešť, H

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Laszlo Erdos (H)

PSI /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

Gyalogkakukk Dallam HJCH.

(Gyalogkakukk Ambicio – Movado Nostalgi)

Ch: Oroszne Virag Monika

M: Bogdan Robert

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, 3-BIG

Hillary Di Branco Piccolo SLOCH.

(Ch. Fiefoerniek’s Furioso – Ich. Vhilomena El-Sa-Ghir

Ch: Helena Dankova

M: Jana Fulmekova

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer