12.2.2005 CACIB Brno, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Antonín Mudra, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Yamal del Monte de Haya

--- Yusuf del Monte de Haya

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Hadid Fil-Fil Pari-Was
V2 Azim Asad Tall Afar

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

--- Wardai del Monte de Haya

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

--- Yanni del Monte de Haya

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer