12.2.2005 CACIB Brno, CZ

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Vladimír Panuška, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Gaysyde March Sunrise

V2 Imposant Imp Riuna

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

---

Airy Elf´s Including the Love

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG, BOD

Caesar Windspiel Decuma

V2, resCAC, resCACIB Estet Classic Fen-Shui
V3 Bayan Christmas Decuma
V4 Eikica Clever Clive

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

My Camelot President

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1

Airy Elf´s Juno´s Beauty

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1

Bokamaro Kobenhavn

V2 Follow the Star Ypsylon

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

Cranberry Decuma

V2 Coffee Cream Decuma
V3 Apokalyptika Zlatý Kárlyt
VD4 Airy Elf´s Halleys Comet

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

VD1

Jodie Argument

VD2 Candy-Candy Jumping Jet

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

Elf´s Exclusive Lettish Strip

V2, resCAC Carnlanga Decuma

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV

High Quality Riuna

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer