27.5.2005 CAC Senec, SK

BIG & BIS:

IW - Crazy Casey Roan Inish

maj: Tomašovičová Petra, SK

 

Najlepšia chovateľská skupina:

1.Whippeti AYORT BACK

 

 

Afgánsky chrt

Rozhodca /Richter /Judge: V.Vojtek, SK

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC ULTAN DU MENUEL GALOPIN
  MCh. Olaf du Menuel Galopin - ICh. Nefertiti du Menuel Galopin
  Ch: Martial Robin
  Maj: Lazíková Lucie
VD2 EL CORRADO´S KAVAFIS
  Now Beam Me Up Soorry of Meadow Walley - El Dorrado´s Chantal
  Ch:Zimmermann/Gottschlich
  Maj: Konštiaková Zuzana

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC ALAIN DELON VAN DE ROBEGA
MCh. Olaf du Menuel Galopin - Priscilla of Wameru
Ch: Hřebejková Romana 
Maj: Škoda Miroslav, Ing.
??? AL PACINO VAN DE ROBEGA
MCh. Olaf du Menuel Galopin - Priscilla of Wameru
Ch: Hřebejková Romana 
Maj: Škoda Miroslav, Ing.
??? VICHR ZE ZLIČÍNSKYCH LUK
ICh. Alphaville´s The Big Bang - Violette Impériale Brindle ze Zl. Luk
Ch: Boučková Alice
Maj: Lazíková Lucie

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV ICh. AL PACINO GANDAMAK
  ICh. Khabadar Buena Vista - ICh. Whitney Houston Gandamak
  Ch: Vojtek Vlastislav
  Maj: Vladimír Magura

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC ANNETTE ALISS KASKARAK SHAHRA
  Údiv ze Zličínskych Luk - Aricie Modrá
  Ch: Pukačová Silvia
  Maj: Slavíková Ivana

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, BOB GINGER ROGERS GANDAMAK
  Ch. Alphaville´s The Big Bang - ICh. Zakia Gandamak
  Ch: Vojtek Valstislav+Petra
  Maj: Zuzana Píšová, Ing.
V2 ASHLEY OLSEN VAN DE ROBEGA
  MCh. Olaf du Menuel Galopin - Priscilla of Wameru
Ch: Hřebejková Romana
Maj: Škoda Miroslav, Ing.
 

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: V.Vojtek, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Da Vinci Stříbrný potok

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Atlanta Georgia Cantante

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Santana Skarak

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB Hillary di Branco Piccolo
 

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: V.Vojtek, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Big Ben Čierny opál

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Chrýsaór Ayort Back

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB

King Kenny Plum Brandy

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Berenika Pibaro

V2

Becky Thatcher Čierny opál

VD3

Ifigenie Ayort Back

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Oxana Plum Brandy

V2, resCAC

Chalkiopé Ayort Back

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Olívia Ayort Back

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Abigail Pibaro

V2, resCAC

Heléne Ayort Back

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer