12.11.2005 CAC Praha, CZ

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: Hana Petrusová, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV Timgad-Genao de Domus Bohemia
  ch: Cerruti V.
  m: Vondruška J.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Farah Bohemia Genao
  ch: Romešková J.
  m: Doubravová Klára

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1,CAC Acheuleén ag Dalvit
  ch: Malinovská L.
  m: Vlčková R.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC,Národní vítěz, BOB C´Chabia Bohemia Genao
  ch: Malinovská L.
  m: Vlčková R.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer