12.11.2005 CAC Praha, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Antonín Mudra, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Dhálí Hadji al Isfahán
  m: Cachová Zuzana, CZ
VD2 Arsian Rašaja z Čech
  m: Matějkovi, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Yusuf del Monte de Haya
  m: František Vláčil, CZ

Trieda víťazov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV, BOB Hadid-Filfil Pari-Was
  m: Eva Krejčí, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Abeydou vom Pulserdamm
  m: Magenheimová Zita, CZ
V2 Alfa Rašaja z Čech
  m: Malátková Věra, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Yaris del Monte de Haya
  m: Holánková Gabriela, CZ
V2 Alegra Top Coach
  m: Kotelenská Jana, CZ
V3 Aisha Top Coach
  m: Hroch Lukáš, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV Yanni del Monte de Haya
  m: Hradecká Vladislava, CZ
V2, resCAC Argenta Top Coach
  m: Baštová Věra, CZ

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, Najlepší veterán Ajjúkí al-Quadar
  m: Holánková Gabriela, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer