12.11.2005 CAC Praha, CZ

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Libuše Ubrová, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1 Anthony Golden Horsezuzu
  ch: Žouželková D.
  m: Linhartová L.

Trieda víťazov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV, BOB Bilbo Gil-Endor
  ch+m: PHDr. Podaná H.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1 Cesmínie Gil-Endor
  ch:PHDr. Podaná H.
  m. Tichotová D.
VD2 Clarissa z Kozího vršku
  ch+m: Linhartová L.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV Cindy Bugsy
  ch: Baxová E.
  m: Janoušková J.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Coca Cola Stříbrný potok
  ch: Slapničková V.
  m: MUDr.Svoboda L.
V2, resCAC Veni vidi vici Skarak
  ch: Ing. Mareš R.
  m: R.+R Marešovi
V3 Dorotka Stříbrný potok
  ch: Slapničková
  m: Janoušková J.

Trieda víťazov /Champions /Championklasse

V1,CAC Brethil Gil-Endor
  ch+m: PHDr. Podaná H.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer