19.3.2005 CAC Ostrava, CZ

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Marta Růžičková, CZ

 

BOB - Lux Loral Black Pearl

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Da Vinci Stříbrný potok
  maj. I. Hájková

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV JCh. Bilbo Gil-Endor
  maj. H. Podaná

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Aznavur del Maestro Scalpelino
  maj. P. Šmída
Odstúpil Briggi Foxy Bugsy
maj. P. Meszová

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC Bakster Loral
  maj. Gravas K. a I.

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV, BOB Lux Loral Black Pearl
  maj. Gravas K. a I.
V2, resCAC Brethil Gil-Endor
  maj. H. Podaná

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Lux Loral Bella Patricia
  maj. Gravas K. a I.

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC

Loral Rebeka

  maj. Gravas K. a I.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer