13.3.2005 CAC Nitra

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Barlík Dušan, SK

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB Andrew Bran Irater
m: Schmucková Marianna, SK

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Boruvka Paluduz
m: Kochmanová Naďa, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

--- Anna Regina Fi-It
m: Krátká Lenka, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer