13.3.2005 CAC Nitra

Afgánsky chrt

Rozhodca /Richter /Judge: Fintorová Ľudmila, SK

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1, BIS Puppy Anubis Andre Kaskarak Shahra
  m: Pukačová Silvia, SK

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Kashang Khan Gandamak
  m: Zenz Manfred, D

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Justin T. Gandamak
  m: Nováková Šárka, CZ
V2 El Corrado's Kavafis
  m: Konštiaková Zuzana, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Golden Stardust Gandamak
  m: Berlanský Luboš, SK
V2 Alain Delon van de Robega
  m: Škoda Miroslav, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Franco Nero Gandamak
m: Kavalová Zuzana, CZ
--- Condor Boisterous Beauty
m: Toulová Iva, CZ

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV, 3.BIS Veteran Alice Cooper Gandamak
  m: Schmuck Michal, SK

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN2 Anne-Marie Kaskarak Shahra
  m: Pukačová Silvia, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

--- Jacqueline Kennedy Gandamak
m: Toulová Iva, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC, BOB, 2. BIG Jennies Joplin Gandamak
m: Vojteková Petra, K

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Honky Tonky Gandamak of Faricka
m: Bodnár Szilvia + Kottra Péter, H

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer