23.7.2005 CAC Mladá Boleslav, CZ

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Radana Marešová, CZ

PSI /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC,NV, BOB Herby di Branco Piccolo
  ch: Daňková H.
  m: Pivcová H.
V2,resCAC Pericone Skarak
  ch: Ing. Mareš R.
  m: Setničková H.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1,CAJC Cesmínie Gil-Endor
  ch: PhDr. Podaná H.
  m: Tichotová D.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC,NV Thália Rebeca Skarak
  ch: Ing. Mareš R.
  m: Maršíková M.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC ICh. Zafira el Aakasch
  ch: Erb E+M.
  m: Gilbert Ch.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer