23.7.2005 CAC Mladá Boleslav, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge:

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Corsar Paluduz

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Browmore Margodeer

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV Baloo Jeeves Irater

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV, BOB Catja vom Welzerberg

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

--- Anna Belle Margodeer

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer