23.7.2005 CAC Mladá Boleslav, CZ

Írsky vlkodav

Rozhodca /Richter /Judge:

PSI /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

neposúdený Africus Artep Nitram

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Aronne Czech Valley
V2 Dante Cobalt
VD3 Avalon Moonvillage

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV, BOB Huckleberry Finn Paluduz
V2, resCAC Forrester the Bequest of Celtic
V3 J.T. Jack Legenda Belfast-Midas

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Imperator Legenda Belfast-Midas
V2, resCAC Araberara Hamish
V3 Jordan Norman

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Harley Legenda Belfast-Midas
V2, resCAC Thelonius Sagittarius

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1 Airin Nailat
VN2 Jorga Bedřiška
N3 Alba Longa Artep Nitram

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Jacqueline Legenda Belfast-Midas
V2 Aurica Moonvillage
V3 Beatrix Trigon
V4 Enigma Makarikari
V Dodo Cobalt
V Electra Makarikari

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Chamonix Irmidu
V2, resCAC Honey Paluduz

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Hermine Irnidu
V2, resCAC Inkognito Legenda Belfast-Midas
VD3 Ava Tiny Tot pod Štírkou

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV Holiday Legenda Belfast-Midas
V2, resCAC Chaya vom Elsengrund

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer