23.7.2005 CAC Mladá Boleslav, CZ

Chortaja Borzaja

Rozhodca /Richter /Judge: Radana Marešová, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC,NV,BOB Zluka
  ch: Uglova N
  m: MVDr. Stanovoi M..

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer