23.7.2005 CAC Mladá Boleslav, CZ

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Radana Marešová, CZ

 

BOB - Ch. Daimon Majove Bohemia

 

BOS - Olivie Sofena

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD Aktiv z Murky
  ch+m: Řeřichová M
VD Alexander White Čínské hedvábí
  ch: Havlisová L.
  m: Trojanová Z

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC Cyrano Balšaja achota
  ch: Šír D.
  m: Pánková D.
VD2 Dalton Balšaja achota
  ch: Šír D.
  m: Szeligová M.
VD3 Romanov z Palatinu

ch: Růžičková M.
m: Pašek V.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC,NV,BOB Ch. Daimon Majove Bohemia
  ch+m: Veselá M.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1,CAJC Comthesa de Silent Enigma
  ch: Křapoivá M.
  m: Kiriláková M.
--- Ajka z Murky
  ch+m: Řeřichová M.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1,CAC,NV Olivie Sofena
  ch+m: Mudra A.
V2,resCAC Urania Princess Krylov
  ch: Krylová H.
  m: Raik Jakob

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD Cagryschka Majove Bohemia
  ch: Veselá M.
  m: Trojanová Z.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC Ch. Russkiy Standart Aurora
  ch: Ivashin D.I.
  m: Šírová J.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer