11.9.2002 CAC Leskovac, SCG

BIS:

Best in Show - BEAUTIFUL CHRISTINE FROM DOMEYN TRIMONTIUM

 

Afgánsky chrt

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB, resBIG CH ALEBRAS ALHARIN AMAL-DORADO
Ben Ben’s Tristan X Ben Ben’s Happy Day Hella
m:  Jordan Hlebarov, Sofia, Bulgaria
 

Greyhound

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

--- JET’S I’M UP TO IT
Eikica Keep On Kid X Jet’s Once Upon A Dream
  m: Perkovski Emil & Espen Engh, Skopje, Makedonia
 

Whippet

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, JunorBOB, BOB, BIG, BIS BEAUTIFUL CHRISTINE FROM DOMEYN TRIMONTIUM
  Anibas Di Pevi  X Ch Pozhar v Kremle Azalia v Tsvetu
  m: B & A Milosevic, Alebras Kennel, Leskovac, Serbia

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer