24.9.2005 CAC Brno, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Bouček František, CZ

 

BOB - DHÁLÍ HADJI Al-Isfahán

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V 1, CAJC, BOB DHÁLÍ HADJI Al-Isfahán
  (Ich.Arif Yalameh x Ch.Amona Al-Isfahán)
  chov : Sedláčková Iveta
  Maj : Cachová Zuzana, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC ALFA Rašaja z Čech

(Latif z Farsistanu x Bafsheba Farnáh Al-Isfahán)

chov : Malátková Věra

Maj : Malátková Věra, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer