24.9.2005 CAC Brno, CZ

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Bouček František, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV DA VINCI STŘÍBRNÝ POTOK

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1 ARETA QUINDICI

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC CESMÍNIE GIL-ENDOR

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC SANTANA SKARAK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV, BOB MEGY OF SUSSEX

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer