24.9.2005 CAC Brno, CZ

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Bouček František, CZ

 

BOS CH. DAIMON Majove Bohemia & BOB CH. Belinda Balšaja Achota

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

HOMÉR Balšaja Achota

 

(ICh. Avanturin  x  Likichi Eluka)

 

ch: Šír Dušan

m: Novotná Marcela

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

HARRIS Balšaja Achota

 

(ICh. Avanturin  x  Likichi Eluka)

 

ch: Šír Dušan

m: Havlisová Leona

V2, resCAC

JCh. SK CELNY CYTAT Polot

(ICh. Wisniowy Wiatr Polot  x  ICh. Rosyjska Ruletka Polot)

ch: Wieslawa Misterka-Kluska

m: Portešová Alena

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV

CH. DAIMON Majove Bohemia

(Os-Ansuz  x Andrejka Majove Bohemia)

ch+m: Veselá Marie

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

COCA COLA Silent Enigma

(Pologain Griffin  x  Olympiada Nijinski Ballet)

ch+m: Křapová Marta

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

JCh. CZ,SK,PL, EJW CHARYZMA CHWILI Polot

(ICh. Wisniowy Wiatr Polot  x  ICh. Rosyjska Ruletka Polot)

ch: Wieslawa Misterka-Kluska

m: Portešová Alena

V2, resCAC

BRAZEN SHOT Silent Enigma

(Bohun ze Sfory Carycy  x  Cherrie Sofena)

ch: Křapová Marta

m: Adámková Jana

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

DJARMILA Balšaja Achota

(Dorsdorf Romeo  x  Chantilly Leyton)

ch: Šír Dušan

m: Havlisová Leona

V2, resCAC

HANAH Balšaja Achota

 

(Avanturin  x  Lukichi Eluka)

 

ch: Šír Dušan

m: Nečková Jana

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV, BOB

CH. Belinda Balšaja Achota

(Avanturin  x  Chantilly Leyton)

ch: Šír Dušan

m: Havlisová Leona

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer