8.5.2005 CAC Banská Bystrica

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: MVDr. Pavlásková Michaela, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, Víťaz SK mladých 2005

Beckham David Čierny opál

V2

Askan Cassovia Golden Garden

---

Louis Armstrong z Úplňku

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Dynamite Ionmhain Norman

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2005

Madrigal Plum Brandy

---

Cobyco Center Peace

---

Da Vinci Ionmhain Norman

Trieda šampiónov /Champions /Champiomklasse

V1, CAC

Meradith Lotny Umysl

---

Kangaroo z Úplňku

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, Víťaz SK mladých 2005

Becky Thatcher Čierny opál

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Claire Blue Lásky Dar

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2005, BOB

Kalista Plum Brandy

V2, resCAC

Meradith Kolejna Gwiazda

---

Coco Chanel Ionmhain Norman

Trieda šampiónov /Champions /Champiomklasse

V1, CAC

Meradith Modna Melodia

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV

Meradith Bede Twoja

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer