8.5.2005 CAC Banská Bystrica

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Dušan Barlík, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, Víťaz SK mladých 2005, BOB Da Vinci Štříbrný potok
  (Ciro Astoša x Bonie Fi-It)
  ch: Slapničková Viera
  m: Hájková Irena, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

--- Wetrick Skarak
  (Oliver Skara x Destiny Hippolit star)
  ch: Mareš Robert
  m: Potisková Naďa, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2005 Bino Tredici
  (Zwingli del Discoletto x Androméde Skarak)
  ch: Pohubová Ivana
  m: Hogl Eduard, SK
V2, resCAC Aznavour del Maestro Soalpellino
  (Amadeus Rasing star x Beatrice von Alpinstrom)
  ch: Čech Vít
  m: Šmida Petr, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, Víťaz SK mladých 2005 Atlanta Georgia Cantante
  (Bino Tredici x Piccolo Skarak)
  ch+m: Reptová Jana, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Kiss for Toy King of Ivar
(František Dobrota z Ivaru x Latoya il Piiccolo Azzuro)
ch: Vaňková Iva
  m: Polgárová Jarmila, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2005 Santana Skarak
(Oliver Skara x Alessandria Bohemia Skarak)
  ch: Mareš Robert
  m: Slivoňová Zuzana, SK

Trieda šampiónov /Champions /Champiomklasse

V1, CAC Hillary di Branco Piccolo
(Fiefoernek's Furioso x Vhilomena el-Saghir)
ch: Daňková Helena
  m: Fulmeková Jana, SK

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer