8.5.2005 CAC Banská Bystrica

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: MVDr. Pavlásková Michaela, SK

 

BOB - Tasha z Palatinu Moravia

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, Víťaz SK mladých 2005

Cupressus Bistkupstwo

V2

Caffe Bar Silnet Enigma

V3

Aragorn Halstatberg

VD4

Aaron Ward Halstatberg

VD

Axel Rose Halstatberg

VD

Celny Cytat Polot

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Fallkos Balšaja Achota

V2, resCAC

Edie Murphy Balšaja Achota

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Galileo Galilei z Bilmy

V2, resCAC

Atamán Grisa

Trieda šampiónov /Champions /Champiomklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2005

Amur Nevskyj Variage Gold

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, Víťaz SK mladých 2005

Arwen Halstatberg

V2

Coca Cola Silent Enigma

V3

Charyzma Chwili Polot

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Borscana Var E Vargen

V2

Fiona Balšaja Achota

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2005, BOB

Tasha z Palatinu Moravia

V2, resCAC

Amga Mischenka

VD3

Dvina Majove Bohemia

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer