21.8.2005 CAC Vlasotince, SCG

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Zoran Curcic, SCG

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1 RES POLONIAE EARLY PACE

NHSB 2539393 

(Cherekelad x Res Poloniae Anathema)

ch: Beata – Hittunger, Wola

m: Petar Antonijevic, Kraljevo, SCG

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, BOB, BIG, 3-JuniorBIS BEAUTIFUL CHRISTINE FROM DOMEYN TRIMONTIUM

Pk 04119/04

(Anibas Di Pevi x Euro CH Pozhar V Kremle Azalia v Tsvetu)

ch: Andon Todorov

m: B&A Milosevic, Alebras Kennel, SCG

 

BEAUTIFUL CHRISTINE FROM DOMEYN TRIMONTIUM

3-Junior BIS

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer